2.B

Nejen, že máme za sebou slavnostní pasování na čtenáře, ale už jsme všichni hrdí písaři!

Od teď píšeme všichni perem ! Hurá!

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

1. 6. mají svátek všechny děti na světě, a proto jsme ho prožili venku na školní zahradě!

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

Od září se seznamujeme s písmenky, slabiky, slovy a čteme či tvoříme věty. Jsme schopni přečíst delší vyprávění a dokážeme o něm vyprávět. Učíme se orientovat v textu a seznamujeme se s prvními knížkami. Odměnou za naše celoroční snažení nám bylo Pasování na čtenáře, které pro nás připravila královna Abecedky a její šašek.

Celé dopoledne, 19. 5. 2017,  jsme dokazovali, že jsme hodni být pasováni na opravdového čtenáře, čekaly nás nelehké úkoly. Dařilo se nám a slavnostně nám byla předána placka Čtenáře a záložka do našich knih. HURÁÁÁ!

 

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

Máme za sebou barevný týden, ve kterém jsme se každý den scházeli ve škole v jiné barvě. O velké přestávce jsme plnili barevné úkoly a prozářili krásně celou školu. Podívejte se, jak nám to slušelo...

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

21. 4. 2017 jsme slavili svátek naší Země. Zamysleli jsme se nad tím, co bychom jí mohli popřát a jak bychom mohli přispívat k její radosti i my. Na skládce v Bohuslavicích jsme spatřili tuny odpadků, které denně vyhazujeme. Zamysleli jsme se nad tříděním odpadu a také si ho rovnou vyzkoušeli. Slíbili jsme Zemi, že se budeme chovat hezky k rostlinám i zvířatům, budeme šetřit energií a budeme se snažit třídit odpad.

 

text a foto: Mgr. Nývltová Alena, třídní učitelka 1. B

Back to top