6.B

Děkuji všem žákům, kteří přišli pomoci a strávili s námi příjemné předvánoční odpoledne.

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

Ve středu 18. 12. 2018 si žáci 6. B přichystali ukázky fyzikálních pokusů. Viděli jsme, že olej má menší hustotu než voda. Dále děti předvedly, že po zelektrování se některá tělesa přitahují, protože se nabila nesouhlasnými náboji. Další pokusy demonstrovaly magnetické vlastnosti látek nebo povrchové napětí vody. Někteří budoucí chemici provedli i chemické reakce, při kterých vznikal oxid uhličitý.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Děvčata z dramatického kroužku si letos nacvičila Werichovu pohádku Rozum a Štěstí. Svým rodičům a spolužákům ji předvedla v úterý 10. prosince při vánočních dílnách. K jejich vystoupení se přidaly i žákyně 8. B, které si připravily scénku na téma - škodlivost pohádek. Všem děkuji za zodpovědnou přípravu a perfektní herecké výkony.

text: Mgr. Blahnová Petra

foto: Mgr. Blahnová Petra, Mgr. Schmiedová Dagmar, Ing. Hadačová Jana

15. listopadu jsme si ve škole připomněli 30. výročí sametové revoluce. Děti si zahrály na novináře z roku 1989 a ve skupinách sepsaly zprávu z této významné události a provedly rozhovor s Václavem Havlem. Mluvili jsme také o dalších významných osobnostech tohoto roku, připomněli některé písničky, symboly, hesla apod.

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

V hodinách přírodopisu jsme probrali mikroskop a buňku. Následně jsme sami vytvořili vodní mikroskopický preparát z pokožky suknice cibule kuchyňské. Mikroskopem jsme pozorovali buňky této pokožky a zakreslili je.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

 

 

Back to top