V městském parku začalo naše putování za poznáním lesa pod vedením studentů a studentek České lesnické akademie Trutnov. Děti plnily různé úkoly a zároveň si vyslechly spoustu zajímavostí o přírodě – o dravých ptácích, kožešinách a paroží zvířat, stromech a bylinách i o tom, jak dlouho se v přírodě rozkládá papírový kapesník nebo igelitový pytlík.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

Back to top