Druhý zářijový týden jsme společně trávili v Krkonoších na školní chalupě Bažina. Počasí nám přálo, a tak jsme se směle pouštěli i do delších výletů po vršcích hor. První den jsme došli "jen" na Kolínskou a Pražskou boudu, zato hned v úterý jsme vyšlápli na Sněžku. Někteří cestou prožívali těžké chvilky, ale nahoře byli odměněni krásným pocitem překonání sama sebe. Ve středu jsme se podívali na rozhlednu na Hnědém vrchu a ve čtvrtek čekal děti ekologický vzdělávací program organizovaný KRNAP s názvem „Jak kůrovec kůru kouše“. Kromě výletů se děti učily. Čekala je práce s mapou a kompasem, seznamovaly se s pravidly Krkonošského národního parku, zabývaly se řešením ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti, dozvěděly se spoustu zajímavostí o lese, ohrožených rostlinách a živočiších, o ochraně přírody. Ve volném čase mohly využít saunu nebo herny se stolním tenisem a fotbálkem. Poslední odpoledne a večer patřil posezení u ohně a hlavně očekávanému karnevalu a diskotéce. Kurz hodnotíme jako velice zdařilý, podařilo se naplnit jeho cíl. Pochvala a poděkování patří všem účastníkům kurzu. Dále bychom chtěli poděkovat manželům Kramešovým z hotelu Hvězda v Peci pod Sněžkou za sponzorský dar pro třídu i za vynikající večeři po náročném výstupu na Sněžku.

 

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B, Mgr. Schierlová Jana, pan Krejčí Jaroslav

Back to top