7.B

V předvánočním čase se u nás ve škole konají tradiční Vánoční dílny. Proto jsme si již s předstihem vyzdobili naši třídu. Při dílnách si u našeho stolečku mohli příchozí vyrobit vánoční svícínek.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

V samém závěru roku jsme si připravili vánoční posezení s cukrovím a dárky a navštívili jsme filmové představení Last Christmas.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

V předvánočním čase jsme se rozhodli navštívit babičky a dědečky v Pečovatelském domově na Kryblici. Zahráli jsme si s nimi hry, předali jim dárečky, které jsme vlastnoručně vyrobili, poseděli s nimi u dobrot a popovídali si. Byl to příjemně strávený čas. Děkujeme maminkám za vynikající občerstvení, které připravily pro tuto návštěvu.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

V posledním předvánočním školním týdnu jsme se vydali do Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Prohlédli jsme si expozici mapující Vánoce v dřívějších dobách.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

V hodinách fyziky jsme si vysvětlili podstatu Newtonových pohybových zákonů – zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon vzájemného působení dvou těles = zákon akce a reakce. Abychom lépe pochopili Newtonovy pohybové zákony, někteří žáci nám je vysvětlili a předvedli.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top