7.B

Při hodině chemie jsme si vyzkoušeli, jak změřit veličiny důležité pro výpočet hustoty. Těleso z pevné, stejnorodé látky jsme zvážili. Následně jsme vybrali vhodný odměrný válec a zapsali objem vody. Do odměrného válce s vodou jsme ponořili pevné těleso a zjistili objem vody s tělesem. Z rozdílu těchto objemů jsme vypočítali objem tělesa. Hmotnost a objem tělesa jsme dosadili do vzorce pro výpočet hustoty a vypočítali hustotu pevné látky v g/cm3 a kg/m3.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V týdnu od 16. 6. do 21. 6. 2019 se naše třída účastnila kurzu Trek v rekreačním zařízení u rybníka Nebákov, které se nachází poblíž Trosek v romantickém údolí zasazeném v hloubi krásné přírody. Během našeho pobytu jsme se naučili pracovat s mapou, znát topoznačky a také se podle mapy orientovat v terénu. Kromě toho jsme se učili Morseovu abecedu, zazávodili si při postřehovém závodě, stříleli ze vzduchovek na kačeny a terče, zopakovali si zdravovědu a typy ohňů a také absolvovali noční stezku odvahy. Navíc jsme si „zalezli“ na umělé horolezecké stěně v Sobotce, kde se nám věnovali profesionální horolezci. Co se týká turistiky, navštívili jsme zajímavá místa Českého ráje. Konkrétně zříceniny hradu Trosky, Muzeum panenek v Troskovicích, pohádkový hrad Kost, kde se mimochodem natáčela známá pohádka S čerty nejsou žerty. Dále jsme viděli Podsemínský mlýn, místní mokřady a rybníky Vidlák a Věžák, kde se nám naskytla jedinečná možnost krmit téměř z ruky nutrie. V tábořišti jsme pak uspořádali turnaj v přehazované, hráli jsme minikopanou, badminton a také řádili v „našem rybníku“ Nebákov. Počasí nám přálo, jídlo bylo výborné, ubytování také pěkné, takže si myslím, že jsme si celý pobyt pořádně užili.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 6. B

Při jedné z našich třídnických hodin jsme narazili na téma odpadků a znečištění naší planety, potažmo našeho města. Žáci byli informováni o již tradiční úklidové akci, při které dobrovolníci čistí Trutnov. Na konci naší hodiny ke mně přišlo několik žáků s tím, že by se rádi také zúčastnili. Popravdě jsem moc nevěřil, že by někdo opravdu šel.  O to větší překvapení bylo, když jsem při prohlížení fotografií ze zmíněné akce na stránkách Trutnovinek spatřil čtyři naše holky, které se do této smysluplné akce opravdu zapojily. Holky, máte náš obdiv a doufejme, že takovýchto lidiček bude do budoucna čím dál více!

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 6. B

V pátek 17. 5. jsme se vydali do poříčského útulku, kde jsme opuštěným psům předali zakoupené dobroty, seznámili se s chodem útulku, některé psy jsme si pohladili a jednoho i vyvenčili.

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 6. B

Den Země jsme oslavovali úklidem ve dvorské ZOO. Pomáhali jsme vyklízet větve na safari. Všichni si zaslouží pochvalu za odvedenou práci.

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 6. B

Back to top