7.B

V hodinách chemie jsme probrali metody oddělování složek směsí, mezi které náleží i filtrace. 2. 3. 2020 jsme provedli filtraci s využitím různých filtračních materiálů. Donesenou směs jsme přefiltrovali přes obvaz, plátno, vatu a filtrační papír. Filtrovali jsme stále stejné objemy směsi a měřili i rychlosti jednotlivých filtrací. Následně jsme filtrační materiály seřadili od nejrychleji probíhající filtrace k nejpomalejší. Dále jsme porovnali čistoty filtrátů a vyhodnotili nejúčinnější filtrační materiál. Výsledkem filtrace většiny žáků bylo zjištění, že filtrace za pomoci filtračního papíru je pomalejší, ale z použitých filtračních materiálů nejúčinnější.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

 

 

V hodinách fyziky jsme probrali hydraulická zařízení. Někteří žáci 7. B vytvořili spojením injekčních stříkaček naplněných vodou model hydraulického zařízení. Přesvědčili jsme se, že pokud působí síla na píst jedné injekční stříkačky, vznikne v kapalině tlak, který je ve všech místech kapaliny stejný, tedy i pod pístem druhé injekční stříkačky. Voda vytlačí píst druhé injekční stříkačky i se zátěží.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V předvánočním čase se u nás ve škole konají tradiční Vánoční dílny. Proto jsme si již s předstihem vyzdobili naši třídu. Při dílnách si u našeho stolečku mohli příchozí vyrobit vánoční svícínek.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

19.3. se uskutečnilo Školní kolo v recitaci. Kategorii 6. a 7. tříd  naši třídu reprezentovali Tadeáš Lédl, Tonička Stoklásková a Míša Gábrtová. Tonička tuto kategorii vyhrála a bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Všem třem zároveň děkuji za pěkné výkony a odvahu.

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

V samém závěru roku jsme si připravili vánoční posezení s cukrovím a dárky a navštívili jsme filmové představení Last Christmas.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

Back to top