7.B

V úterý 18. 12. 2018 si všichni žáci 6. B přichystali ukázky fyzikálních pokusů. Viděli jsme, že olej má menší hustotu než voda. Dále děti předvedly, že po zelektrování se některá tělesa přitahují, protože se nabila nesouhlasnými náboji. Další pokusy demonstrovaly magnetické vlastnosti látek. Někteří budoucí chemici provedli i chemické reakce, při kterých vznikal oxid uhličitý.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 naše třída navštívila divadelní představení souboru Drak z Hradce Králové. Jednalo se o interpretaci známého díla J. Londona Bílý tesák. Představení bylo zpracováno zajímavou formou za použití přímého přenosu videokamery na pódiu.

 

text: Mgr. Ryšavý Tdeněk, třídní učitel 6. B

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 nám při hodině fyziky Šíma předvedl, že třením dochází k elektrování těles.  Tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji se přitahují a tělesa se souhlasnými elektrickými náboji se odpuzují. Jako zajímavost nám Šíma propojením dvou tužkových baterií a alobalu ukázal, že dojde k rychlému záhřevu. Tímto způsobem lze zapálit oheň.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V úterý 27. 11. 2018 nám při hodině fyziky Pepa předvedl, že v okolí magnetů je magnetické pole. Ocelové piliny se v blízkosti magnetu dočasně zmagnetizují a tvoří řetězce. Myšlené čáry, které znázorňují silové působení magnetického pole, se označují jako indukční čáry.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V úterý 13. 11. 2018 při hodině fyziky nám Kuba ukázal, jak snížíme povrchové napětí vody. Do misky s vodou nasypal vrstvu pepře. Následně do vody s pepřem kápl několik kapek saponátu a my jsme mohli sledovat, jak se zrnka pepře přesunula k obvodu misky díky snížení povrchového napětí vody.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top