V letošním školním roce jsme absolvovali projekt Sám sebou na téma Moje povolání.

Říkali jsme si, která práce v životě by nás bavila, co k tomu budeme muset umět, co budeme

muset absolvovat. Šli jsme se také podívat k záchranářům – hasičům. Vyprávěli nám o svém náročném

povolání a my jsme také měli mnoho otázek.


text: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 4. C

Back to top