Galerie V pátek 16. září 2016 jsme navštívili Městskou knihovnu v Trutnově.
Paní knihovnice Jana Kopecká si pro žáky připravila zajímavou besedu o knihách, které jsou pro páťáky v knihovně k dispozici. Knihy byly žákům představeny dle literárních žánrů a po besedě měl každý možnost si knihy prolistovat, pročíst a případně si knihy i vypůjčit. Ten, kdo nebyl do knihovny ještě přihlášen, dostal domů dotazník k vyplnění. Beseda byla pro žáky velmi přínosná, protože většina představovaných knih patřila do povinné četby pro 5. ročník. Žáci si program užili, listovali v encyklopediích a doporučovali si knihy, které již přečetli. Asi nejvíce si užívali posezení na velkých sedacích pytlech a barevných podsedácích.

Back to top