Byl to nádherný den, který jsme si moc užili v našem hlavním městě. Ráno jsme navštívili Divadlo ABC a odpoledne jsme se procházeli prosluněnými uličkami Prahy. Každý měl za úkol, připravit si dopředu referát, který nás informoval, kde se právě nacházíme, a připomněl nám zajímavostmi z historie. Podle měřítka mapy jsme potom ve škole zjistili, že naše procházka měřila 6km!

text a foto: Mgr. Samcová Petra, třídní učitelka 5. A

Back to top