V úterý 20. 2. 2018 jsme si při hodině fyziky vyzkoušeli práci s rovnoramennými váhami. Nejprve jsme museli rovnoramenné váhy vyvážit. Následně jsme porovnávali hmotnost tělesa s hmotností závaží. Nejprve jsme převedli hmotnosti jednotlivých závaží na stejnou jednotku a následně tyto hmotnosti sečetli.

 

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top