8.B

Vánoční besídka:

- vánoční tombola

- rozdávání dárků

- posezení u cukroví a čaje

- filmové představení Last Christmas

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 8. B

V osmých třídách probíráme v hodinách chemie druhy hasicích přístrojů. V pondělí 16. 12. 2019 proto žáci 8. A a 8. B navštívili Hasičský záchranný sbor v Trutnově. Zde nás čekala ukázka hašení zapáleného oleje. Prohlédli jsme si technické zázemí Hasičského záchranného sboru v Trutnově a zažili cvičné vyhlášení pohotovosti při požáru.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V pátek 15. listopadu jsme se seznamovali s událostmi, které zásadně ovlivnily život na naší zemi. Pracovali jsme s druháčky a šesťáky. Za tónů písně M. Kubišové Modlitba pro Martu nás třídní učitelky dekorovaly trikolórou. Ve skupinách jsme se zamýšleli nad myšlenkovou mapou, byli svědky potlačené demonstrace na školním dvoře a zhlédli jsme videa z Udatných dějin národa českého. Pak pracovaly jednotlivé třídy odděleně. K nám zavítal Nellyn tatínek, p. Pinkava. Se zaujetím jsme poslouchali jeho vyprávění o událostech, které zažil. Ochotně nám zodpověděl naše dotazy. My jsme si dělali poznámky a tvořili T-graf s plusy a mínusy té doby. Pak se opět všechny tři třídy propojily a ve skupinkách tvořily koláž. Na závěr proběhlo zhodnocení dne s vystavením prací. Úplnou tečkou byl klip s písní M. Ztraceného Naše cesty, ve které zaznělo: „Svoboda nebyla vždy samozřejmostí…“

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 8. B

Na Vánoční dílny jsme si pro návštěvníky připravili výrobu sněnuláčka. Dík za ochotnou pomoc patří Lucce, Mírovi, Markét, Natce N. a Kamče. V rámci dílen bylo nachystáno i divadelní představení. Děvčata, která docházejí do literárně-dramatického semináře, si sama napsala a sehrála originální hru s názvem Škodlivost pohádek. Sáro, Maru, Kamčo, Natko N., Natko S., Natko Kr., pobavili jste mě i ostatní diváky.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 8. B

Při hodině chemie jsme si vyzkoušeli, jak změřit veličiny důležité pro výpočet hustoty. Těleso z pevné, stejnorodé látky jsme zvážili. Následně jsme vybrali vhodný odměrný válec a zapsali objem vody. Do odměrného válce s vodou jsme ponořili pevné těleso a zjistili objem vody s tělesem. Z rozdílu těchto objemů jsme vypočítali objem tělesa. Hmotnost a objem tělesa jsme dosadili do vzorce pro výpočet hustoty a vypočítali hustotu pevné látky v g/cm3 a kg/m3.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top