V pondělí 27. 3. si někteří vyzkoušeli, jaké to je být učitelem. Poznali jsme, že učitel se musí na hodiny svědomitě chystat, plánovat práci, umět ji zhodnotit, dbát na kázeň ve třídě, žáky zaujmout …, zkrátka je toho hodně.
P. S. Jitka a Dáša nepatří mezi vzorné žákyně.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Back to top