Na školních závodech ve šplhu nás reprezentovali: Tom, Maty, Maru a Natka K. Tom se stal nejrychlejším „šplhačem“ 1. stupně. Maruška obsadila mezi dívkami z 5. tříd 2. místo.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší třídy.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Back to top