V úterý 10. 10. jsme se vypravili na dějepisnou exkurzi do Archeoparku Všestary. Nejdříve jsme navštívili kinosál, kde nás čekalo promítání několika krátkých videí s ukázkami rekonstrukce života pravěkých lidí. Paní průvodkyně nám ukázala a dokonce půjčila kopie pravěkých artefaktů - různé zbraně a zemědělské nářadí. Potom jsme pokračovali prohlídkou vnitřní expozice, která je rozdělena do tří pater. Přízemí, které je též označováno jako podzemí, ukazuje svět, který je pod povrchem a s nímž se archeologie při výzkumu setkává. Jsou zde vytvořeny podzemní stavby a jeskyně s nástěnnými malbami lovců. Jelikož archeologové nacházejí různé dobové předměty i v řečišti řek a jezerech, bylo tu velké akvárium s živými rybami znázorňující dno řeky Labe, kde byly objeveny dávnověké zbraně. Dále jsme prošli důlní šachty a nahlédli do tajemství pravěkých pohřbů. Z podzemí osvětleného jen bodovými světly jsme vystoupali do proskleného patra života, kde jsme obdivovali obří model pravěké krajiny s detailní rekonstrukcí pravěkého života. Z posledního nebeského patra jsme si prohlédli model krajiny z ptačí perspektivy. Potom jsme navštívili venkovní expozici. Prošli jsme si rekonstrukce pravěkých domů, zvenku i zevnitř jsme obdivovali polozemnice, pece kovářské i klasické, jámu sloužící k uskladnění obilí přes zimu a zároveň fungující jako ,,pravěká lednička“ i rituální místo – tzv. rondel. Vyzkoušeli jsme si některé činnosti pravěkých lidí – např. bobrování, tedy sekání dřeva kamennou sekerou, oštěpem jsme lovili mamuta, na bahnitém políčku jsme obdělávali půdu, vyráběli mouku a brousili kamenné nástroje. Následovala krátká přestávka, kdy jsme se nasvačili a zakoupili si různé suvenýry např. pazourky. Byl to den plný zážitků.

text a foto: Mgr. Dostálová Dagmar, garant akce

 

Back to top