8.B

Pro letošní akci si naše třída nachystala výrobu svícínku. Poděkování patří Marušce, Mírovi, Natce Noskové, Lucce a Terce. Ti vydrželi po celu dobu pomáhat příchozím.

 

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 6. B

Ateliér – výroba vánočních ozdob (hvězdy, andílci, …)

Komunikace – štědrovečerní tabule v různých zemích světa, výroba svícnu

 

Objevy – vánoční zvyky a tradice v Podkrkonoší, výroba betlémku

 

Anglický jazyk – Vánoce v anglicky mluvících zemích

 

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 6. B

V týdnu od 6. – 10. listopadu jsme pracovali v CA.

V objevech jsme vzpomínali na Všestary a tvořili „plachtu“ z exkurze. Využili jsme též znalostí z hodin dějepisu. S ledovým mužem jsme se seznámili v centru manipulace a anglického jazyka. Počítali jsme, měřili, popisovali tohoto nedávno objeveného našeho předka. V ateliéru jsme tvořili jeskynní malby, slepovali rozbitou keramiku, malovali na dřevo a psali písmem pomocí znaků. V centru komunikace jsme se snažili porozumět textu o pravěku, odpovídali na otázky, doplňovali pravopis a psali zprávu. Seznámili jsme se též s dílem E. Štorcha – Lovci mamutů. Tentokrát se nám dařilo dodržovat i pravidla pro práci v centrech a na našich výtvorech je to vidět.

Centra pro nás nachystaly: objevy – p. uč Dostálová, manipulace, ateliér – p. uč. Schmiedová, anglický jazyk – p. uč. Schierlová, komunikace – p. uč. Ryšavá

 

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 6. B

V pondělí 18. prosince jsme se opět vydali do parku. Markét a Michal Š. přinesli suché dřevo, a tak se nám podařilo v mžiku rozdělat oheň. Pak už jsme si opekli špekáčky, jablka, brambory a marshmallows. Užili jsme si i zábavu na kopci.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 6. B

První listopadové dopoledne jsme strávili v UFFU na divadelním představení Deník A. Frankové v podání souboru Polárka z Brna. Byli jsme svědky poutavého pravdivého příběhu židovské dívky, která si během skrývání v Amsterodamu psala deník, který se po vydání otcem Anny stal světovým bestsellerem. Dlouhým potleskem jsme ocenili skvělé herecké výkony. Ve škole jsme pak na hodině výtvarné výchovy kreslili zážitky z představení a na slohu jsme psali Anně dopis.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 6. B

Back to top