8.B

Na hodině slohu jsme si připomněli popis pracovního postupu.

Rozdělili jsme se do 4 skupin. Každá skupinka měla vymyslet jednoduchý recept, dohodnout se, jaké suroviny jsou potřeba, jak se bude při přípravě pokrmu postupovat … Domů každý odcházel s tím, že musí něco přinést, nakoupit.

 

 

 

 

Druhý den jsme se přemístili do školní kuchyňky. Na přípravu receptu jsme měli 30 minut.

Během této krátké doby jsme „vykouzlili“ vynikající, zdravé pokrmy. Všechno nám moc chutnalo.

Následovalo uklízení pracovních ploch, mytí a utírání nádobí. Tohle už některé moc nebavilo, ale i toto bohužel k vaření patří.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Při hodině HV mezi nás zavítal p. Šnajdr. Přinesl s sebou šestistrunnou a dvanáctistrunnou kytaru. Ukázal nám, jak se kytara ladí, dozvěděli jsme se, jak se označují jednotlivé struny.

Pak už jsme zpívali písničky, které jsme se již učili – Okoř, Rodné údolí, zazpívali jsme si písně nové – Buráky, Červená řeka, Tisíc mil. Poslechli jsme si píseň divadla Semafor Tulipán, jelikož jsme ji četli na hodině českého jazyka. Na závěr jsme si s chutí zanotovali píseň Pohoda od skupiny Kabát.

Hodina se nám líbila a máme přislíbenou ještě jedno setkání s kytarou, tentokrát s elektrickou.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Po roce jsme se opět zúčastnili závodů, které se konaly na zimním stadiónu. Při TV jsme pilně trénovali a přineslo to ovoce.

Míša Turek mezi chlapci z 5. ročníků obsadil 2. místo. Dívky zabraly všechna medailová umístění – 1. místo Natka Kolářová, 2. místo – Nikča Hartlová a 3. místo Maruška Hurdálková. Gratulujeme!

Všichni, kdo závodili, si zaslouží obrovskou pochvalu, vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

 

text: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

foto: Mgr. Schmiedová Dagmar

V pátek 7. dubna jsme zavítali na trutnovské nádraží. Na několik dnů se v něm totiž ocitl LEGIOVLAK – replika vojenského ešalonu z let 1918 – 1920, s nímž se českoslovenští legionáři přesouvali přes Rusko po Transsibiřské magistrále. Zazněly informace, které jsme už věděli z hodin vlastivědy, ale přesto jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a hlavně si vše mohli prohlédnout.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Na školních závodech ve šplhu nás reprezentovali: Tom, Maty, Maru a Natka K. Tom se stal nejrychlejším „šplhačem“ 1. stupně. Maruška obsadila mezi dívkami z 5. tříd 2. místo.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší třídy.

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 5. B

Back to top