8.B

V pátek jsme se vypravili do UFFA na adventní trhy. Spousta z nás si zakoupila dárečky pro své blízké, obdivovali jsme mnoho krásných výrobků z různých materiálů.

Na hodinách ČJ jsme si povídali o sv. Mikuláši, čertech a andělech. Dozvěděli jsme se o Sinterklaasovi a Schwartze Pietovi, kteří obdarovávají děti v Holandsku. My jsme od nich ochutnali malé perníčky peppernooty. Ale to už na dveře bušil čert. Ve třídě máme hodné děti, jen někteří jsou trošku nepořádní, takže ti museli slíbit, že se polepší.

Galerie V pondělí 28.11. jsme si ve škole propojili angličtinu s přírodovědou. Přišel nás navštívit pan L. Hurdálek, který nám představil prezentaci o Slunci jako o životodárném zdroji světla a tepla a své vyprávění prokládal anglickými výrazy a větami. I když pro nás chvílemi bylo poměrně náročné udržet pozornost, moc se nám změna při vyučování líbila. Moc děkujeme za obohacující přednášku a věříme, že toto setkání nebylo poslední. 

D. Schmiedová

Galerie Při hodinách HV nejen zpíváme, ale i soutěžíme a hrajeme hru "Na dirigenta".

Galerie Tématem dalších center byl VESMÍR. I když práce byla ne vždy jednoduchá a někdy nám zadání dalo pořádně zabrat, výsledky našeho snažení stojí za to. Podívejte se, co jsme tvořili a nad čím jsme si lámali hlavy.

Back to top