Galerie V termínu od 4. do 9. září 2016 se konal TREK - turistický kurz třídy 6.A. Základnou byl areál horolezecké stěny v Sobotce. Spaní bylo ve vlastních stanech. Snídaně byly zajištěné na stěně, na oběd a večeři se chodilo na náměstí do hotelu Pošta. Počasí bylo v neděli večer a v pondělí deštivé, ale od úterý do pátku krásné letní. Základním cílem byla pěší turistika s plánováním trasy a orientací v terénu pomocí mapy, busoly a turistického značení.

 

 

Účastníci kurzu se naučili:

Základy turistiky - správně se obléknout, připravit si věci na cestu, pohyb v terénu

Topografie - přednáška, práce s mapou a busolou, orientace v terénu pomocí turistického značení, plánování trasy

Stavba tábora - správný výběr místa na stanování, stavění stanů

První pomoc - přednáška se zaměřením na krvácení, zlomeniny, poranění páteře, transport zraněného, kardiopulmonální resuscitace apod.

Střelba ze vzduchových pušek - teorie manipulace se zbraní a střelby, střelba na vzduchovkový terč a padací terč "kačenky"

Horolezecký výcvik - přednáška o historii, druhů horolezectví, výstroji a výzbroji; lezecký výcvik na cvičné stěně - boldering, slackline a lezení na stěně

Příprava táborového ohně - správná manipulace s ostrým nářadím, správné používání sekyr a pil při přípravě dřeva, druhy táborových ohňů, pálení táborového ohně

Uzlování - správné vázání vybraných uzlů

 

 

Účastníci kurzu navštívili - hrad Trosky, zámek Humprecht, hrad Kost, filmovou vesničku Vesec u Sobotky, Plakánek, rybník Věžák apod.   

 

Soutěže - topografická soutěž družstev (Trosky - Sobotka), azimutový závod, soutěž v uzlování, závod ve střelbě ze vzduchových pušek

 

Ostatní činnosti - přehazovaná a další hry na beach volejbalovém hřišti, diskotéky, osobní volno apod.

 

 

Hodnocení kurzu:

Kurz je hodnocen kladně. Kurz naplnil svůj cíl - účastníci zvládli orientaci v terénu i další aktivity. Pochvala a poděkování všem účastníkům kurzu, tj. žákům 6.A třídy naší školy, panu učiteli Jaroslavu Krejčímu, dále provozovateli horolezecké stěny v Sobotce panu Jiřímu Provazníkovi za poskytnutí zázemí a zajištění stravy.

 

Tomáš Souček - vedoucí kurzu

Back to top