V hodinách fyziky probíráme elektrování těles, vznik kationtu a aniontu nebo příklady vodičů elektrického proudu a elektrických izolantů. Vysvětlili jsme si, že elektroskopem můžeme určit, zda těleso má elektrický náboj i druh náboje. Žáci si následně sestavili jednoduchý elektroskop.

 

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top