V osmých třídách probíráme v hodinách chemie druhy hasicích přístrojů. V pátek 15. 12. 2017 proto žáci 8. A a 8. B navštívili Hasičský záchranný sbor v Trutnově. Zde nás čekaly ukázky hašení zapáleného oleje za pomoci práškového a pěnového hasicího přístroje. Práci s těmito hasicími přístroji si někteří z nás i vyzkoušeli. Dozvěděli jsme se užitečné informace o hašení různých druhů látek. Prohlédli jsme si technické zázemí Hasičského záchranného sboru v Trutnově.

Mnohokrát děkujeme za užitečné informace i ukázky hasicích přístrojů.

 

text a foto: žáci 8. A a 8. B

Back to top