• foto-skoly1
loading...

V pátek 31. 5. 2019 (9. A) a v  pondělí 3. 6. 2019 (9. B) zahájili žáci devátých tříd projekt Krkonoše v počítačové učebně.

V úterý 4. 6. jsme absolvovali program „Tvary a barvy Slunečné stráně“ ve Svobodě nad Úpou. Přírodní památka Sluneční stráň je komplex slatinných a mokřadních luk, kde roste např. chráněný prstnatec májový. Cestou jsme si povídali o převládajících horninách Krkonoš. Následně jsme stavěli věže z fylitu. Tým Fandy Komárka se ukázal jako nejzdatnější ve statice. Vyplnili jsme pracovní listy se zajímavostmi o zdejších rostlinách, jako je rdesno hadí kořen, starček Fuchsův, pcháč zelinný, suchopýr pochvatý, ostřice, kýchavice bílá nebo již zmiňovaný prstnatec májový. Někteří žáci si vyzkoušeli ruční kosení trávy.

Ve středu 5. 6. byla naším cílem Čertova strouha a Bílé Labe. Hráze Čertovy strouhy zpomalují vodní tok při jarním tání a prudkých deštích, což zabrání podemílání a stržení břehů. Cestou jsme si mohli prohlédnout krkonošské rostliny, např. rosnatku okrouhlolistou, plavuň pučivou nebo hruštičku. Setkali jsme se i s jedovatým broukem, majkou fialovou.

Ve čtvrtek 6. 6. jsme zamířili do Jívky, kde se nachází důl Bohumír. Důl byl úplně uzavřen v roce 1970. Dne 29. 5. 2015 se po padesáti letech znovu otevřely jeho brány. Podzemí dolu je zimovištěm chráněných netopýrů - netopýra vodního a netopýra ušatého.  Návštěvní trasa nám umožnila vidět geologickou strukturu sedimentárního ložiska, dochovaný betonový portál, staré dobývky i hornické nářadí, které se zde našlo. Na několika místech je i dobře patrná rudná žíla. Z dolu jsme vyšplhali na povrch po dřevěných žebřících.

V pátek 7. 6. nás čekal výstup k nejvyššímu vodopádu ČR, k Pančavskému vodopádu vysokému 148 m. Naše trasa vedla od Vrbatovy boudy k Mohyle Hanče a Vrbaty, kolem Harrachových kamenů k prameni Labe. Dále jsme prošli kolem Violíku a otevřel se nám pohled na Sněžné jámy. Cesta dále klesala k Labské boudě a odsud kolem Ambrožovy vyhlídky k Pančavskému vodopádu zpět na Zlaté návrší. Po vyplnění pracovních listů jsme se svezli autobusem na Horní Mísečky a odsud naše cesta pokračovala zpět do Trutnova.

Od pondělí 10. 6. do čtvrtka 13. 6. jsme tvořili elektronické prezentace a informační plakáty.

V pátek 14. 6. nás čekala závěrečná prezentace prací k projektu Krkonoše a celkové zhodnocení projektu.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu a garant akce

po út st čt so ne
1
Datum : 1. srpen 2020
2
Datum : 2. srpen 2020
3
Datum : 3. srpen 2020
4
Datum : 4. srpen 2020
5
Datum : 5. srpen 2020
6
Datum : 6. srpen 2020
7
Datum : 7. srpen 2020
8
Datum : 8. srpen 2020
9
Datum : 9. srpen 2020
10
Datum : 10. srpen 2020
11
Datum : 11. srpen 2020
12
Datum : 12. srpen 2020
13
Datum : 13. srpen 2020
14
Datum : 14. srpen 2020
15
Datum : 15. srpen 2020
16
Datum : 16. srpen 2020
17
Datum : 17. srpen 2020
18
Datum : 18. srpen 2020
19
Datum : 19. srpen 2020
20
Datum : 20. srpen 2020
21
Datum : 21. srpen 2020
22
Datum : 22. srpen 2020
23
Datum : 23. srpen 2020
24
Datum : 24. srpen 2020
25
Datum : 25. srpen 2020
26
Datum : 26. srpen 2020
27
Datum : 27. srpen 2020
28
Datum : 28. srpen 2020
29
Datum : 29. srpen 2020
30
Datum : 30. srpen 2020
31
Datum : 31. srpen 2020

Back to top