• foto-skoly1
loading...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře.

 

Od 11. května 2020 budou moci docházet do škol žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Výuka na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek, od 2. do 5. vyučovací hodiny (8:55 až 12:35 hodin). Vyučovat se budou předměty český jazyk a matematika v časové dotaci 4 hodiny týdně v každém předmětu. Po skončení vyučovaní, nebude pro žáky zajištěn oběd.

 

Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin v maximálním počtu 15 žáků. Účast žáků nebude povinná. Výuka na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 bude probíhat pravidelně v pondělí až pátek v dopoledním vyučovacím bloku. Již bude v provozu školní jídelna a družina.

 

Při prvním příchodu žák odevzdá vyplnění a podepsaný dotazník a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dále je nutné, aby zákonný zástupce dítěte svědomitě přečetl a dodržel body v dokumentu o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního ruku 2019/2020.

 

Dokumenty ke stažení:

1. Dotazník pro zákonné zástupce, žák I. stupeň ZŠ.

2. Dotazník pro zákonné zástupce, žák 9. ročníku ZŠ.

3. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

4. Dokument o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního ruku 2019/2020.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS., zástupce ředitele

po út st čt so ne
1
Datum : 1. srpen 2020
2
Datum : 2. srpen 2020
3
Datum : 3. srpen 2020
4
Datum : 4. srpen 2020
5
Datum : 5. srpen 2020
6
Datum : 6. srpen 2020
7
Datum : 7. srpen 2020
8
Datum : 8. srpen 2020
9
Datum : 9. srpen 2020
10
Datum : 10. srpen 2020
11
Datum : 11. srpen 2020
12
Datum : 12. srpen 2020
13
Datum : 13. srpen 2020
14
Datum : 14. srpen 2020
15
Datum : 15. srpen 2020
16
Datum : 16. srpen 2020
17
Datum : 17. srpen 2020
18
Datum : 18. srpen 2020
19
Datum : 19. srpen 2020
20
Datum : 20. srpen 2020
21
Datum : 21. srpen 2020
22
Datum : 22. srpen 2020
23
Datum : 23. srpen 2020
24
Datum : 24. srpen 2020
25
Datum : 25. srpen 2020
26
Datum : 26. srpen 2020
27
Datum : 27. srpen 2020
28
Datum : 28. srpen 2020
29
Datum : 29. srpen 2020
30
Datum : 30. srpen 2020
31
Datum : 31. srpen 2020

Back to top