Novinky

Dne 20. 9. 2018 se reprezentanti ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, zúčastnili celosvětové soutěže v maratonském běhu štafetovým způsobem. Akce se prezentuje pod názvem World marathon challenge, v České republice pak jako Dětský maraton. Akci pro trutnovské základní školy pořádal Rotary klub Trutnov na atletickém stadionu.

Cílem závodu bylo co nejrychleji uběhnout vzdálenost maratonu štafetovým způsobem. Štafeta byla složena z 15 chlapců a 15 dívek. Věk závodníka v den konání musel být maximálně 13 let. Každý účastník běžel úsek 200 metrů celkem 7 krát.

Naše družstvo vybojovalo pěkné třetí místo. Po uběhnutí 42 195 metrů se časomíra zastavila na 2 hodinách 9 minutách a 42 sekundách. O vyrovnanosti výsledků svědčí i fakt, že nás od zlata dělila pouze 1 minuta a 12 sekund.

Všem reprezentantům děkujeme za vynikající sportovní výkony a příkladnou reprezentaci školy.

 

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

foto: pan Šálek Miloš

Žáci 5. C absolvují v termínu od 16. do 21. 9. 2018 EKO kurz na školní chatě Bažina v Peci pod Sněžkou. Ideální klimatické podmínky využili žáci a pedagogové k výstupu na nejvyšší horu České republiky. Dle informací paní třídní učitelky všichni žáci vzládli horskou túru na výbornou a na chalupu se vrátili s písní na rtech: "..když nemůžeš, tak přidej víc..".

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C

 

Druhý zářijový týden jsme společně trávili v Krkonoších na školní chalupě Bažina. Počasí nám přálo, a tak jsme se směle pouštěli i do delších výletů po vršcích hor. První den jsme došli "jen" na Kolínskou a Pražskou boudu, zato hned v úterý jsme vyšlápli na Sněžku. Někteří cestou prožívali těžké chvilky, ale nahoře byli odměněni krásným pocitem překonání sama sebe. Ve středu jsme se podívali na rozhlednu na Hnědém vrchu a ve čtvrtek čekal děti ekologický vzdělávací program organizovaný KRNAP s názvem „Jak kůrovec kůru kouše“. Kromě výletů se děti učily. Čekala je práce s mapou a kompasem, seznamovaly se s pravidly Krkonošského národního parku, zabývaly se řešením ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti, dozvěděly se spoustu zajímavostí o lese, ohrožených rostlinách a živočiších, o ochraně přírody. Ve volném čase mohly využít saunu nebo herny se stolním tenisem a fotbálkem. Poslední odpoledne a večer patřil posezení u ohně a hlavně očekávanému karnevalu a diskotéce. Kurz hodnotíme jako velice zdařilý, podařilo se naplnit jeho cíl. Pochvala a poděkování patří všem účastníkům kurzu. Dále bychom chtěli poděkovat manželům Kramešovým z hotelu Hvězda v Peci pod Sněžkou za sponzorský dar pro třídu i za vynikající večeři po náročném výstupu na Sněžku.

 

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B, Mgr. Schierlová Jana, pan Krejčí Jaroslav

V neděli 2. 9. jsme zahájili školní rok na školní chatě Bažina v Peci pod Sněžkou. V rámci EKO kurzu jsme se zabývali tématy o ochraně přírody, chráněných živočiších a rostlinách. Povídali si o významu KRNAPU v rámci přednášky. Debatovali o chování v národním parku a zopakovali jsme si topografii, orientaci na mapě i v přírodě. S buzolou jsme hledali naše svačiny a s pomocí mapy vždy došli do cíle. Během pobytu v Krkonoších jsme podnikli několik výšlapů, nejnáročnější pro nás byl výstup na naši nejvyšší horu Sněžku. Vystoupali jsme na ni Obřím dolem a dolů sešli přes Růžovou horu. V dalších dnech jsme podnikali mnohem kratší túry a procházky, k Chalupě na rozcestí nebo na Kolínskou boudu. Ve středu jsme měli odpočinkový den, odpoledne jsme strávili v Lemurii, což je zábavní park v Peci pod Sněžkou u Bobové dráhy, kde jsme se pořádně vyřádili. Skákali jsme na trampolínách, sjížděli po skluzavkách, apod. V rámci kurzu jsme si také ověřili naši přesnou mušku při střílení ze vzduchovky. Také jsme pomáhali v kuchyni s přípravou jídla a vzájemně si chystali svačiny. Poslední večer se konal karneval a diskotéka, kde jsme si pořádně zatančili. Kurz byl pro nás určitě ve všech směrech velmi přínosný.

 

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

Back to top