Novinky

Díky iniciativě školního parlamentu, při ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, se podařilo zorganizovat sbírku pro trutnovský útulek, který se stará nejen o opuštěné a zatoulané psy. Během, čistě žákovská akce se podařilo vybrat několik desítek kilogramů krmení a bezpočet hraček pro zvířecí mazlíčky. Hlavní organizátoři akce předali „dárky“ pracovnici útulku 20. 12. 2017.

Věříme, že tato sbírka přispěje k důstojnějšímu životu němých tváří, ke kterým nebyl osud zrovna nejlaskavější. A právě proto si přejeme, aby každý jeden z nich, nalezl novou spokojenou rodinu, která ho zahrne láskou, bez které se nedá žít…

 

Text a foto: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

Garant akce: Wagenknecht Pavel, předseda ŠP

V úterý 12. 12. 2017 se týmy z 9. A a 9. B ve složení – 9. A: Karolína Dušková, Ondřej Krákora a Marek Macourek, 9. B: Hedvika Hartmanová, Tereza Serbousková a Dominik Krejčí – zúčastnily VÁNOČNÍHO CHEMICKÉHO TURNAJE na Střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Součástí turnaje byla práce ve fyzikální, chemické a biologické laboratoři. Poznávali jsme rostliny podle vůní a semen. Naším dalším úkolem bylo, zapsat hoření hořčíku chemickou rovnicí, měřili jsme pH, vyrobili jsme vonnou šumivou tabletu do koupele nebo jsme zapsali, proč došlo po vhození sodíku do vody k zabarvení roztoku, který obsahoval fenolftalein.  Plnili jsme i spoustu dalších úkolů. Za své výkony jsme obdrželi trika a drobné odměny.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, garant akce

V pondělí 4. 12. se na naší škole konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. O soutěž byl takový zájem, že se účastníci museli rozdělit do dvou učeben. Nejlépe se dařilo Terce Serbouskové z 9. B, druhé místo patří Vilému Špicarovi z 9. B a na třetím místě se umístila tři děvčata, Hedvika Hartmanová z 9. B, Verča Jansová z 9. B a Aneta Šrůtková z 9. A. Terka a Vilém budou reprezentovat naši školu v okresním kole. Přejeme jim hodně zdaru a ostatním žákům děkujeme za účast.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra a Mgr. Ryšavá Jitka, garantky akce

Školní kolo Dějepisné olympiády kategorie 8. a 9. tříd má dva vítěze. Se stejným počtem bodů ji vyřešili Tereza Serbousková (9. B) a Ondřej Krákora (9. A). Společně s nimi postupuje do okresního kola Vilém Špicar (9. B), který se díky rozřazovacímu úkolu umístil na třetí příčce před Anetou Pryclovou (8. A).

Téma letošní olympiády je "To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938".  Školního kola se zúčastnilo 25 žáků. Všem děkujeme za zodpovědnou přípravu a postupujícím přejeme hodně úspěchů.

text: Mgr. Blahnová Petra, garant akce

foto: ilustrační

Back to top