Novinky

Kniha plná pohádek, příběhů a básní vznikla z „pera“ žáků 9. A. Autoři jednotlivých prací navštěvovali některé třídy na 1. i 2. stupni a předčítali svým mladším spolužákům svá díla. Měli pro ně připravené i otázky, někdy příběhy nedočítali do konce a děti odhadovaly jejich pokračování. 

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, učitelka českého jazyka

Žáci 6. ročníků zdárně ukončili projekt s názvem Trutnov – naše město. Nejenže si osvěžili informace, které již znali, ale dozvěděli se spoustu nových zajímavostí o místech a osobnostech spjatých s Trutnovem. Vždyť kdo z nás ví např., kdo byl E. Schwantner, H. Ettrich či S. Hüttel? Správnou odpověď najdete na nástěnkách vedle školní jídelny, nebo se zeptejte odborníků ze šestých tříd.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 6. B

ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 se zapojila od 2. pololetí školního roku 2017/2018 do projektu „HPN“. Projekt byl primárně určený pro žáky 1. až 3. ročníků, kteří navštěvují školní družinu. Cílem projektu bylo žákům nabídnout jednou týdně hodinu sportovních aktivit, které byly zaměřeny na rozvoj základních pohybových dovedností a schopností v rámci individuálních i kolektivních sportovních činností. Aktivity probíhaly ve školní tělocvičně i venku.

 

K datu 22. 6. 2018 (pátek) bude tento projekt, pro tento školní rok, ukončen.

 

S přátelským pozdravem a přáním prožití letních prázdnin, plných zdravého pohybu, garant projektu Mgr. Karajanis Petr, DiS..

 

 

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

 

 

Čas pobytu u moře, v italském letovisku Tortoreto Lido, se neúprosně nachýlil ke svému konci. Dnes (16. 6. 2018, sobota) byla snědena poslední pizza, sbaleny "kufry" a ve 14:00 hodin se vydal autobus SETRA dopravní společnosti CASIA Tour & Transport, spol. s r. o. směr ČR. Příjezd ke škole se předpokládá dne 17. 6. 2018 (neděle) okolo 9:00 hodiny.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

Back to top