Ve středu 14. 2. 2017 navštívili naši školu studenti chemie z VŠCHT v Praze. Přijeli ukázat žákům 7. B, 8. A a 8. B, že chemie je zajímavá a užitečná věda.

Studenti VŠCHT pro nás vyrobili chemický semafor z teplé vody, indigokarmínu, glukózy a hydroxidu sodného. Dozvěděli jsme se, jaké látky způsobují luminiscenci, nebo z čeho je složený střelný prach. Viděli jsme plamenové zkoušky. Ukázali jsme si, že sloní pastou oheň uhasit nelze. Sloní pasta je směs vody, jodidu draselného, saponátu a peroxidu vodíku. Kapalným dusíkem jsme ochladili květinu i supravodivou tabletu, která následně levitovala. Za pomoci kapalného dusíku nám studenti VŠCHT vyrobili zmrzlinu, na které jsme si všichni pochutnali.

 

 

 

 

V části „Chemie a energie“ jsme si ukázali tepelné stroje, např. funkční model parního stroje nebo Peltiérův článek. Parní stroj vymyslel již v 1. století n. l. Hérón Alexandrijský.

Hodiny moderní chemie v podání studentů z VŠCHT v Praze byly velice zajímavé a plné poutavých ukázek. Za tento příjemně strávený čas jim děkujeme.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, garant akce

Back to top