„Úžasné divadlo fyziky“ je skupina lidí z Brna, kteří se snaží vzbudit zájem o pozorování světa kolem nás. Žáci 6. A, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B a 9. A viděli science show s názvem „Teplo a chlad“.

Blok o termice seznámil žáky s pojmy teplo a teplota na základě jejich vlastních zkušeností. Ukázali jsme si, jak kapalný dusík působí na různá tělesa, jako je gumová hadice nebo petržel. Vysvětlili jsme si, proč rychleji roztaje kostka ledu na kovové destičce, ne na destičce dřevěné. Překvapila nás odpověď na otázku, proč se solí silnice. Zjistili jsme, že nádoba s kapalným dusíkem se nesmí uzavírat. Závěrem jsme se dozvěděli, jak lze připravit mlhu za pomoci kapalného dusíku a horké vody.  

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, garant akce

Back to top