V pondělí 12. 6. žáci 9. A, zahájili projekt Krkonoše v počítačové učebně. V úterý 13. 6. byla naším cílem Čertova strouha a Bílé Labe. Hráze Čertovy strouhy zpomalují vodní tok při jarním tání a prudkých deštích, což zabrání podemílání a stržení břehů. Cestou jsme si mohli prohlédnout krkonošské rostliny, např. rosnatku okrouhlolistou, hruštičku menší nebo prstnatec Fuchsův. Ve středu 14. 6. jsme se v Janských Lázních seznámili se zde žijícím endemitem, vřetenovkou krkonošskou. Vřetenovku krkonošskou nenajdeme nikde jinde na světě než v Krkonoších. Naše cesta začala u dětské léčebny Vesny, ochutnali jsme Starostův pramen a pokračovali na Janskou horu. V této lokalitě hojně roste i původní podhorský jehličnan, jedle bělokorá. Ve čtvrtek 15. 6. nás čekal výstup k nejvyššímu vodopádu ČR, k Pančavskému vodopádu vysokému 148 m. Naše trasa vedla od Vrbatovy boudy na Zlatém návrší k Pančavskému vodopádu, Ambrožově vyhlídce, dále kolem Labské boudy na Sněžné jámy, kolem Violíku a k prameni Labe. Prošli jsme kolem Mohyly Hanče a Vrbaty na Horní Mísečky, kde na nás čekal autobus. V pátek 16. 6. jsme absolvovali program „Tvary a barvy Slunečné stráně“ ve Svobodě nad Úpou. Na Slunečnou stráň jsme došli i přes průtrž mračen. Přírodní památka Slunečná stráň je komplex slatinných a mokřadních luk, kde roste např. chráněný prstnatec májový. V pondělí 19. 6. a v úterý 20. 6. jsme tvořili elektronické prezentace a výukové plakáty. Ve středu 21. 6. nás čekala závěrečná prezentace prací k projektu Krkonoše a celkové zhodnocení projektu.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, garant akce

Back to top