Školní rok 2017/2018 bude zahájen 4. září 2017 v 8:00 hodin. Žáky prvních ročníků si převezmou třídní učitelé před hlavním vchodem. Žáci 2. až 9. ročníků zahájí nový školní rok v kmenových učebnách. Pro přihlášené žáky bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Zároveň bude zajištěn provoz školní družiny. V následujících dnech bude probíhat výuka dle pokynů třídních učitelů.

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

Back to top