V úterý 10. října se třídy 8. B a 9. B vypravily na exkurzi do Žďáru nad Sázavou, kde navštívily areál bývalého cisterciáckého kláštera a dnešního zámku rodiny Kinských s multimediální zážitkovou expozicí s názvem ČLOVĚK V DOMĚ, DŮM V ČLOVĚKU. Cílem programu Muzea nové generace Žďár nad Sázavou je rozvíjet citlivost pro vnímání prostředí a jeho atmosféry.

Prošli jsme místa, která byla věnována středověku a cisterciáckému řádu, ale také jsme nahlédli do barokního světa a jeho architektury. Žáci tvořili model své vlastní svatyně, jenž později ve skupinách prezentovali. Prohlídku kostela a kláštera bohužel urychlilo deštivé počasí, ale i tak jsme ještě zašli na nedalekou Zelenou horu, kde se nachází poutní kostel sv. Jana Nepomuckého s půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy.

 

text a foto: Mgr. Petra Blahnová, třídní učitelka 9. B

Back to top