Dne 3. 11. 2017 pořádala Krajská hospodářská komora Královehradeckého kraje druhý ročník mezinárodního krajského kola soutěže „Talenty pro firmy T- Profi“. Akce se konala v Kongresovém centru Aldis v Hradci králové v rámci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů.

 

Soutěž byla vypsána pro smíšená šestičlenná družstva, která byla tvořena třemi žáky základní a třemi žáky střední školy. Trutnovské základky reprezentovali žáci pátého ročníku ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38. Střední školy zastupovala Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101. Kapitánem týmu, který koordinoval činnost všech členů družstva a dohlížel na správné provedení montáže byl pan Jakubčanin Petr z firmy Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o..

 

Celý projekt můžeme považovat za zcela mimořádný. Žáci základní školy měli možnost nakouknout pod pokličku technických oborů, stejně jako v reálné firmě. I během soutěže prováděli nekvalifikovaní pracovníci (žáci ZŠ) pouze přípravu a méně náročné pracovní úkony, zatímco kvalifikovaní (žáci SŠ) celé zařízení kompletovali a „oživovali".

 

Pracovní skupina měla za úkol, během tří hodin, sestavit a následně zprovoznit model kabinové lanovky ze stavebnice Merkur. Kapitán týmu pomáhal žákům při orientaci v montážní dokumentaci, při stanovení taktiky, nebo při rozdělování pracovních rolí v soutěžní skupině. Výsledné pořadí určovala porota podle plné funkčnosti zařízení, rychlosti sestavení a dodržení montážního postupu.

 

V konkurenci 5 družstev z České republiky a 2 družstev z Polské republiky, vybojovali „trutnováci“ hodnotné druhé místo.

Všem žákům gratulujeme k dosaženému výsledku a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy, respektive celého regionu.

 

ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 reprezentovali:

- Vágnerová Tereza, 5. A

- Mišoň Petr, 5. A

- Sadílek Šimon, 5. A

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

foto: pan Krejčí Jaroslav, Ing. Beran Jaroslav

Back to top