Dne 9. května 2018 se žáci devátých tříd zúčastnili tematické exkurze v rámci výuky dějepisu, zeměpisu a přírodopisu do Bratislavy. Brzo ráno jsme se všichni sešli před školou a novým a pohodlným autobusem společnosti Casia tour jsme se vydali na cestu. Po příjezdu do Bratislavy jsme se od Dunaje vydali kolem budovy Slovenské národní rady přímo na Bratislavský hrad. Na nádvoří jsme se dozvěděli něco z historie Bratislavy od samých počátků až po dnešní dobu. Do historického centra města jsme se dostali z náměstí SNP Michalskou bránou, což je jedna z nejstarších staveb v centru Bratislavy. V úzkých starých uličkách kolem Hlavného námestie jsme mohli obdivovat honosné paláce, ve kterých dnes sídlí ambasády různých zemí, galerie, ale i všelijaké obchůdky se suvenýry a kavárničky. Nejdůležitější pro nás však byla zmrzlina, na kterou jsme se vrhli jako vosy. Po předchozím chození to bylo příjemné sladké osvěžení. Ve starém městě jsme také dostali osobní volno a mohli jsme si koupit nějaké suvenýry a drobné dárečky pro rodiče a sourozence. Naše další kroky směřovaly na Hodžovo námestie, kde stojí Grasallkovičův palác, což je sídlo prezidenta. Měli jsme štěstí, prezident byl v paláci, o čemž svědčila vlající standarda a prezidentská stráž. Dále jsme zamířili do zahrad paláce, kde jsme mohli vidět dubovou alej. Vždy jeden z dubů zasadí hlava cizího státu, která je u slovenského prezidenta na oficiální návštěvě. Všichni jsme hledali hlavně stromy našich prezidentů. Netrvalo dlouho a našli jsme dub Václava Havla i Václava Klause. To už nás ale na nábřeží Dunaje čekal autobus a my jsme se vydali na Děvín, což je místo s jedním z nejstarších osídlení na Slovensku. Děvínský hrad spolu s Bratislavským a Nitranským hradem patří k nejstarším a nejvýznamnějším na Slovensku a jejich úkolem bylo chránit staré obchodní stezky, které spojovaly Černé, Baltské a Jaderské moře. Na Děvíně jsme se nedozvěděli pouze zajímavé informace o římské, keltském, germánském a nakonec slovanském osídlení a Velké Moravě, ale také jsme si mohli prohlédnout vykopávky starých kulturních, náboženských předmětů, ale i zbraní a věcí z běžného života. Mohli jsme si také vyzkoušet a potěžkat staré meče, helmy, dýky, kuše kyje a pazourky a na vlastní kůži se přesvědčit, že práce s nimi nebyla vůbec jednoduchá. Komu to bylo ještě málo, mohl si vyzkoušet střelbu z luku na terč, hod na cíl nebo trenažér jezdeckého souboje s kopím. Už jenom běh s dlouhým kopím nebyl nic jednoduchého, natož účinně zasáhnout cíl. Hrad Děvín není pouze archeologickým skvostem, ale je také ceněnou biologickou lokalitou, která je součástí chráněných území pod záštitou NATURA 2000. Vyskytuje se zde řada endemických druhů rostlin, jako je třeba žlutě kvetoucí hlaváček jarní a různé vzácné druhy orchidejí. Vyskytuje se zde až 1 100 druhů cévnatých rostlin. Kromě rostlin se zde také daří množství motýlů a jiným bezobratlým. Je to dáno slunným podnebím, vápencovým geologickým podložím a naplaveninám řeky Moravy a Dunaje. Na strmějších svazích se dobře daří vinné révě. To už se ale den chýlil ke konci a my jsme se pomalu vydali plni dojmů a zážitků na zpáteční cestu domů. Protože nám po celodenním chození pořádně vyhládlo, zastavili jsme se na dobrou baštu v KFC v Brně. To byla naše poslední zastávka a pak už jsme uháněli zpátky ke škole.

 

text: RNDr. Teichmann Jiří, garant akce

foto: RNDr. Teichmann Jiří, Mgr. Karajanis Petr, DiS.

Back to top