ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 se zapojila od 2. pololetí školního roku 2017/2018 do projektu „HPN“. Projekt byl primárně určený pro žáky 1. až 3. ročníků, kteří navštěvují školní družinu. Cílem projektu bylo žákům nabídnout jednou týdně hodinu sportovních aktivit, které byly zaměřeny na rozvoj základních pohybových dovedností a schopností v rámci individuálních i kolektivních sportovních činností. Aktivity probíhaly ve školní tělocvičně i venku.

 

K datu 22. 6. 2018 (pátek) bude tento projekt, pro tento školní rok, ukončen.

 

S přátelským pozdravem a přáním prožití letních prázdnin, plných zdravého pohybu, garant projektu Mgr. Karajanis Petr, DiS..

 

 

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

 

 

Back to top