Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. září 2018 v 8:00 hodin. Žáci prvních ročníků a jejich zákonní zástupci mají sraz na školním dvoře v 7:50 hodin, kde si je následně převezmou třídní učitelé. Žáci 2. až 9. ročníků zahájí nový školní rok v kmenových učebnách. Pro přihlášené žáky bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Zároveň bude zajištěn provoz školní družiny. V následujících dnech bude probíhat výuka dle pokynů třídních učitelů.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

Back to top