Výukový program péče o chrup je komplexní celoplošný výukový program určený pro prevenci zubního kazu u dětí mladšího školního věku. Jeho cílem je zlepšit zubní zdraví u dětí, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Na naší škole jsme do programu přihlášení již 16 let.

 

V průběhu měsíce listopadu proběhly ve všech třídách 1. stupně velmi zajímavé besedy s praktickými ukázkami pod kvalitním vedením dvou studentek stomatologie. Žáci měli nejen možnost nabýt nové znalosti, ale získat i praktické dovednosti. Můžeme předpokládat, že si žáci na 1. stupni naší školy budují pozitivní vztah k zubnímu zdraví.

 

 

text: Mgr. Javůrková Helena, garant akce

Back to top