Družina-aktuality

Vážení rodiče,

kritérii k přijímání žáků do evidence ŠD je věk dítěte, řádně vyplněná přihláška, uhrazení všech dlužných částek vůči škole za předcházející školní rok do 30.6. a zaplacený poplatek ve výši 1000,- Kč za jedno pololetí na účtu školy. Na 1.pololetí –splatnost 1.7.- 20.8., na 2.pololetí – splatnost 1.9. – 20.1. následujícího roku. Číslo účtu školy je 211104328/0600 u Ge Money Bank. Do zprávy pro příjemce( avizo) uvádějte toto pořadí: třída příjmení dítěte jméno dítěte družina1.(2.) pololetí. V případě, že rodiče neuhradí poplatek včas, bude dítě vyřazeno z evidence ŠD. Od prvního dne následujícího měsíce po splatnosti(1.pololetí – září a 2.pololetí – únor) o dítě již nebude postaráno. Na žáky, kteří navštěvují pouze ranní ŠD se vztahují stejná pravidla – věk dítěte, přihláška, uhrazení dluhu a poplatek v plné výši.

Back to top