ŠKOLNÍ DRUŽINA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 1.9. 2016 nařizuje vedení školy toto opatření, které se týká osobního doprovodu dětí na ranní družinu a osobního vyzvedávání dětí ze školní družiny. Svévolný pohyb rodičů po škole je zakázán! Prostor pro čekání na děti je vestibul školy u ŠD.

Děti můžete dovést ráno do školní družiny do 7:30 hodin. Odpoledne si je můžete vyzvedávat denně přesně ve 13:00, ve 14:00 nebo v 15:00 hodin. Po 15. hodině kdykoliv ve třech odděleních školní družiny v přízemí ZŠ dle rozpisu na nástěnkách ŠD.

Žádáme o dodržování tohoto opatření.

V letošním školním roce máme 6 oddělení ŠD, ale pouze 3 učebny. Proto budeme plně využívat vždy po hodině ostatní prostory ZŠ. V době od 13:00 do 14:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin mají děti hlavní činnost a budou se pohybovat s vychovatelkami po budově školy (učebny 1. tříd, tělocvična, tělocvična DOJO, čtenářské koutky na patrech, učebna PC, 3 učebny ŠD apod.), v případě příznivého počasí budou na vycházkách, v lese, na paradráze, na hřišti za školou, na dětském školním hřišti, na besedě apod.

V uvedenou dobu ( 13:05 - 14:00 hodin a od 14:05 – 15:00) Vás nikdo nebude pouštět do školy!

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2016/2017:

Pondělí              6:30 - 8:00           11:40 - 17:00

Úterý                 6:30 - 8:00           11:40 - 17:00

Středa               6:30 - 8:00           11:40 - 17:00

Čtvrtek              6:30 - 8:00           11:40 - 17:00

Pátek                 6:30 - 8:00           11:40 - 17:00

 

PŘEHLED ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017

1.oddělení: 1.A + 3.B (1.část)       Olivia Bandová                tel. 731 476 290     

2.oddělení: 1.B + 3.B (2.část)       Iva Janovská                   tel. 731 476 290

3.oddělení: 1.C + 3.A (celá)          Mgr. Taťána Kutinová      tel. 739 043 345

4.oddělení: 2.A + 2.B (1.část)       Markéta Khonová, Dis     tel. 734 447 369

5.oddělení: 2.C + 2.B (2.část)       Lenka Šrůtková               tel. 734 851 954

6.oddělení: 3.C + 4.A, 4.B,4.C      Barbora Thammová        tel. 604 217 950

 

Back to top