ŠKOLNÍ DRUŽINA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 1. 9. 2017 nařizuje vedení školy toto opatření, které se týká osobního doprovodu dětí na ranní družinu a osobního vyzvedávání dětí ze školní družiny. Svévolný pohyb rodičů po škole je zakázán! Prostor pro čekání na děti je vestibul školy u ŠD.

Děti můžete dovést ráno do školní družiny do 7:30 hodin. Odpoledne si je můžete vyzvedávat denně přesně ve 13:00, ve 14:00 nebo v 15:00 hodin. Po 15. hodině kdykoliv ve třech odděleních školní družiny v přízemí ZŠ dle rozpisu na nástěnkách ŠD.

Žádáme o dodržování tohoto opatření.

V letošním školním roce máme 6 oddělení ŠD, ale pouze 3 učebny. Proto budeme plně využívat vždy po hodině ostatní prostory ZŠ. V době od 13:00 do 14:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin mají děti hlavní činnost a budou se pohybovat s vychovatelkami po budově školy (učebny 1. tříd, tělocvična, tělocvična DOJO, čtenářské koutky na patrech, učebna PC, 3 učebny ŠD apod.), v případě příznivého počasí budou na vycházkách, v lese, na paradráze, na hřišti za školou, na dětském školním hřišti, na besedě apod.

V uvedenou dobu ( 13:05 - 14:00 hodin a od 14:05 – 15:00) Vás nikdo nebude pouštět do školy!

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2017/2018:

pondělí 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
úterý 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
středa 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
čtvrtek 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
pátek 6:30 - 8:00 11:40 -17:00

 

PŘEHLED ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017/2018

1. oddělení Olivia Bandová                           731 476 290      1. C + 3. B (1. část)
2. oddělení Iva Janovská                          731 476 290 1. A + 3. C (1. část)
3. oddělení Mgr. Taťána Kutinová            739 043 345 1. B + 3. B + 3. C + 5. A + 5. C
4. oddělení Mgr. Petra Vrabcová              734 447 369 2. A (1. část) + 2. C + 4. C
5. oddělení Bc. Lenka Šrůtková                734 851 954 2. A (2. část) + 2. B  + 5. B
6. oddělení Barbora Thammová , DiS. 604 217 950 3. A + 4. A + 4. B

 

text: Mgr. Kutinová Taťána, vedení školní družiny

Back to top