Školní parlament na ZŠ kpt. Jaroše byl založen již v roce 2011 Miroslavem Vargou. Parlament však byl špatně zorganizovaný a tak 2 roky poté zanikl. Po roční pauze došlo k jeho obnovení, které si vzal na starost nynější předseda Pavel Wagenknecht. Od té doby se parlament začal rozvíjet a vymýšlet návrhy, které pomáhají, a doufám, že ještě pomůžou rozvoji naší školy. Nyní si práci parlamentu hodně lidí cení a každý je rád když se do parlamentu dostane.

Parlament je na naší škole pro žáky od 2. do 9. třídy a pro ty, kteří se nedopustili závažného porušení školního řádu.

Pavel Wagenknecht 8. A

****************************************************************************************************************

Základní informace pro členy ŠP

Parlament se bude konat každou lichou středu ve 14 hodin.

 Do učebny budou smět i hosté, návštěvníci, rodiče či zaměstnanci školy a ostatní žáci školy. Na neveřejné schůze musí mít hosté pozvánku, neveřejné schůze budou však oznámeny předem! Hosté nemají právo hlasovat!

Schůze parlamentu školy:

12. 10. 2016

9. 11. 2016

16. 11. 2016

23. 11. 2016

7. 12 2016

18. 1. 2017

Vedení školního parlamentu může při neobvyklých událostech vyhlásit mimořádnou schůzi.

Pavel Wagenknecht 8. A

 

 

Back to top