Vytisknout

Ceník obědů (cena za 1 oběd)

žáci   7 – 10 let                         24,- Kč

žáci   11 – 14 let                      27,- Kč

žáci 15 let a více                     28,- Kč

studenti OA, SPŠ                    28,- Kč

zaměstnanci                            28,- Kč

zaměstnanci OA, SPŠ           60,- Kč

cizí strávníci                             60,- Kč

Podle vyhlášky 107/2005 MŠMT jsou žáci zařazováni do cenových skupin podle věku, nikoliv podle tříd, jako tomu bylo dosud.

Žák 4. třídy, který dosáhne 11 let ve školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. musí být zařazen do vyšší cenové kategorie.

Žáci 8. a 9. tříd, kteří dosáhli 15 let ve školním roce, musí být též zařazeni do vyšší cenové kategorie.