Nabídka zájmových kroužků na škole pro školní rok 2017-2018
 

1. Sporťáček začátečníci - určen dětem z 1. a 2. tříd, které rády soutěží a pohybují se. Žáci se naučí základy míčových her a gymnastiky. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 – 15:45 v tělocvičně naší školy. Lektorka – Mgr. Helena Fribová, cena 600,-Kč/pololetí.

2. Míčové hry – určen žákům od 3. třídy, které mají rády kolektivní míčové sporty a rády soutěží. Kroužek se koná ve středu od 15:00 – 15:45 v tělocvičně naší školy. Lektorka – Mgr. Helena Fribová, cena 600,-Kč/pololetí.

3. Kuželky – určen dětem 3. - 9. tříd se zájmem o individuální sport – kuželky. Kroužek se koná v nové kuželně (v Olympu). Trenéři –Petr Holý a Roman Kyncl, cena 550,-Kč/rok více informací na www. kuzelkytrutnov.cz

4. Keramická a řemeslná dílnička – začátečníci - určeno žákům 1. a 2. tříd se zájmem o modelování z hlíny a vyrábění různých jednoduchých výrobků převážně z přírodních materiálů. Doporučeno i dětem pro zlepšení jemné motoriky rukou. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 - 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka – Mgr. Taťána Kutinová, cena 700,-Kč/pololetí.

5. Keramická a řemeslná dílna –mírně pokročilí - určeno žákům, kteří již navštěvovali tento kroužek a zajímají se o modelování, glazování, lití do sádrových forem a zdobení výrobků .z hlíny, Kroužek se koná v pondělí od 16:00 – 17:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka - Mgr. Taťána Kutinová, cena 700,-Kč/pololetí.

6. Keramická a sklářská řemeslná dílna – pokročilí - určeno dětem, kteří chodily do kroužku 2 roky a více –tedy od 3.tříd se zájmem o modelování z hlíny, vyrábění výrobků litím do sádrových forem (hrneček, talířek, miska, zvoneček, svícen, květináč aj.) a vyrábění převážně z přírodních materiálů (hlína, bambus, sláma, lýko, peří aj.) a seznámení se se zdobením skla různými technikami. Počet míst omezen.. Kroužek se koná ve čtvrtek od 15:00- 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka - Mgr. Taťána Kutinová, cena 800,- Kč) / pololetí.

7. Šikovné ručičky – kroužek je určen děvčatům z 3. – 9. tříd, která ráda tvoří a vyrábí. Čeká nás výroba drobných dárků, oděvních i bytových doplňků z různých materiálů. Kroužek se koná v úterý od 16:00 -16:45 . Lektorka – Lenka Šrůtková, cena 600,-,- Kč/pololetí.

8. Hra na kytaru – určeno dětem od 4. – 9.třídy se zájmem o hru na kytaru. Naučíte se doprovod jednoduchých písní. Kroužek se koná v pondělí od 14:00 - 14:45 ve třídě 4.C. Lektorka- Mgr. Jitka Nováčková, cena 600,-Kč/pololetí.

9. Divadelní kroužek - určen dětem z 1. – 3. tříd, které mají rády pohádky a chtěly by si v nich zahrát. Vhodné pro děti komunikativní. Kroužek se koná ve středu od 15:00 - 15:45 . Lektorka - Olivia Bandová, cena 600,-Kč/pololetí.

10. Divadelní a dramatický kroužek - určen žákům ze 4. a vyšších tříd, kteří se zajímají o hraní divadla, psaní textů, o literaturu, výrobu kostýmů a kulis apod. Termín kroužku bude upřesněn . Kroužek se koná ve třídě . Lektorka – Mgr. Petra Blahnová, cena 600,-Kč/pololetí.

11. Hlásková stavebnice - reedukační kroužek, který hravou formou rozvíjí jazykové dovednosti, jež dítě potřebuje pro čtení a psaní. Vhodné pro děti z 1. a 2. tříd s opožděným vývojem řeči, s poruchou sluchu, pro děti cizinců, pro děti rodičů, kteří měli v dětství dyslexii, pro děti, které mají ve škole problémy se čtením. Kapacita tréninkové skupiny je max. 10 dětí. Kroužek se koná v úterý 15:30 - 16:15 ve třídě 2.A . Lektorka - Mgr. Kateřina Fitlová, 1600,-/pololetí (v ceně pracovní sešit).

Přihlášky do kroužků noste do 27.9.2017 do ZŠ kpt. Jaroše do 3. oddělení školní družiny k rukám paní T. Kutinové, která má na starost organizaci kroužků na škole nebo vhoďte do krabice u třídy1.B. Kroužky v I. pololetí začínají od 2. října 2017 a končí na konci ledna 2018. Kroužky v II. pololetí začínají 1. února 2018 a končí 31. května 2018. Informace pro rodiče, jejichž děti navštěvují školní družinu: v případě, že se kroužky konají na naší škole, lektoři si přebírají děti u vychovatelek (platí pouze do 17:00 hodin).

PLATBY ZA KROUŽKY
Platby za kroužky posílejte výhradně na účet školy. Číslo účtu je 211104328/0600. Do zprávy pro příjemce uvádějte: třída, příjmení dítěte, název kroužku (názvy kroužků). Poplatky za kroužky budeme vybírat v I. pololetí do 20.10.2017, ve II. pololetí do 20.1.2018.
 

Back to top