Hlásková stavebnice

Vedoucí kroužku:        Mgr. Kateřina Fitlová

Kdy:        úterý 15.30 - 16.15 hod.       

Kde:        učebna 2. A

Platba:      2300,- Kč se hradí do 20. 10. 2017 za 1. pololetí a do 20. 1. 2018 za 2. pololetí na účet školy:  211104328/0600; do zprávy pro příjemce uvádějte: třída, příjmení dítěte, název kroužku      

Back to top