Základní informace

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Kroužky v I. pololetí začínají od 3. října 2016 a končí na konci ledna 2017.

Kroužky v II. pololetí začínají  1. února 2017 a končí 31. května 2017.

Informace pro rodiče, jejichž děti navštěvují školní družinu: v případě, že se kroužky konají na naší škole, lektoři si přebírají děti u vychovatelek (platí pouze do 17:00 hodin) ve ŠD.

 

PLATBY ZA KROUŽKY

Platby za kroužky posílejte výhradně na účet školy u GE Money Bank.

Číslo účtu je 211104328/0600.  Do zprávy pro příjemce uvádějte: třída, příjmení dítěte, název kroužku (názvy kroužků).

Poplatky za kroužky budeme vybírat:       v I. pololetí do 20.10.2016

                                                                 ve II. pololetí do 20.1.2017

 

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky do kroužků noste do 30.9.2016 do ZŠ kpt. Jaroše do 3. oddělení školní družiny (školního klubu) k rukám paní  Kutinové, která má na starost organizaci kroužků na škole.

Přihlášku si můžete stáhnout na našich stránkách školy.

 

ORGANIZOVÁNÍ  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ

Organizování zájmových kroužků má na starost na naší škole Mgr. Taťána Kutinová.

 

Nabídka zájmových kroužků na škole pro školní rok 2016-2017

    1. Sporťáček  začátečníci  - určen dětem z 1. a  2. tříd, které rády soutěží a pohybují se. Žáci se naučí základy míčových her a gymnastiky. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 – 15:45 v tělocvičně naší školy. Lektorka – Mgr. Helena Fribová, cena 500,-Kč/pololetí. 

 

    2. Kuželky – určen dětem 3. - 9. tříd se zájmem o individuální sport – kuželky. Kroužek se koná  v nové kuželně (v Olympu). Trenéři - Petr Holý, Roman Kyncl, cena 550,-Kč/rok více informací na www. kuzelkytrutnov.cz

 

    3. Keramická a řemeslná dílnička – začátečníci - určeno žákům 1. a 2. tříd se zájmem o modelování z hlíny a vyrábění různých jednoduchých výrobků převážně z přírodních materiálů. Doporučeno i  dětem pro zlepšení jemné motoriky rukou. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 - 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka – Mgr. Taťána Kutinová, cena 600,-Kč/pololetí.

 

    4. Keramická a sklářská řemeslná dílna –pokročilí - určeno žákům, kteří již navštěvovali tento kroužek a zajímají se o modelování, glazování, lití do sádrových forem, zdobení výrobků .z hlíny, čeká nás i seznámení se se zdobením skla různými technikami. Kroužek se koná v pondělí ( případně při velkém počtu je možné i ve čtvrtek)od 16:00 – 17:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka -  Mgr. Taťána Kutinová, cena 600,-Kč/pololetí.

 

    5. NOVINKA: Keramická a sklářská řemeslná dílna pro RODIČE S DĚTMI - určeno rodičům a dětem od 1. – 3.tříd se zájmem o modelování z hlíny, vyrábění výrobků litím do sádrových forem (hrneček, talířek, miska, zvoneček, svícen, květináč aj.) a vyrábění převážně z přírodních materiálů (hlína, bambus, sláma, lýko, peří aj.) a  seznámení se se zdobením skla různými technikami. Počet míst omezen – max.10 rodičů + 10 dětí. Kroužek se koná ve čtvrtek od 15:00- 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka - Mgr. Taťána Kutinová, cena 1 000,- (600,- + 400,-/rodič + dítě) Kč) / pololetí.

 

    6. Šikovné ručičky – kroužek je určen děvčatům z  3. – 9. tříd, která ráda tvoří a vyrábí. Čeká nás výroba drobných dárků, oděvních i bytových doplňků z různých materiálů. Kroužek se koná v úterý od 15:30 -16:30 . Lektorka – Lenka Šrůtková, cena 550,- Kč/pololetí.

 

    7. Hra na flétnu – určeno dětem 1., 2. a 3. tříd. Doporučujeme dětem trpící astmatem, alergiemi, posiluje dýchací cesty, pozitivně ovlivňuje psychiku dítěte. Flétna je jeden z nejlépe zvládnutelných hudebních nástrojů. Kroužek se koná ve čtvrtek od 15:00 -  15:45. Lektorka- Iva Janovská, cena 500,-Kč/pololetí.

 

    8. Pěvecký kroužek - určen dětem z 1.– 5. tříd, které rády zpívají. Kroužek se koná v úterý od 14:00- 14:45 ve třídě 3.C. Lektorka –Mgr. Radka Buřilová, cena 500,- Kč/pololetí.

 

    9. Divadelní kroužek - určen dětem z 1. – 3. tříd, které mají rády pohádky a chtěly by si v nich zahrát. Vhodné pro děti komunikativní. Kroužek se koná ve středu od 15:00 - 15:45 . Lektorka - Olivia Bandová, cena 500,-Kč/pololetí.

 

    10. Dramatický kroužek - určen žákům  ze  4. a  vyšších tříd, kteří se zajímají o hraní divadla, psaní textů, o literaturu, výrobu kostýmů a kulis apod. Kroužek se koná v úterý od 14:00 - 14:45 ve třídě ČJ. Lektorka – Mgr. Petra Blahnová, cena 500,-Kč/pololetí.

 

Přihlášky do kroužků noste do 30.9.2016 do ZŠ kpt. Jaroše do 3. oddělení školní družiny (školního klubu) k rukám paní T. Kutinové, která má na starost organizaci kroužků na škole.

Kroužky v I. pololetí začínají od 3. října 2016 a končí na konci ledna 2017.

Kroužky v II. pololetí začínají 1. února 2017 a končí 31. května 2017.

Informace pro rodiče, jejichž děti navštěvují školní družinu: v případě, že se kroužky konají na naší škole, lektoři si přebírají děti u vychovatelek (platí pouze do 17:00 hodin).

 

Back to top