ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Kroužky v I. pololetí začínají 2. října 2017 a končí na konci ledna 2018.
Kroužky v II. pololetí začínají 1. února 2018 a končí 31. května 2018.

Informace pro rodiče, jejichž děti navštěvují školní družinu: v případě, že se kroužky konají na naší škole, lektoři si přebírají děti u vychovatelek (platí pouze do 17:00 hodin) ve ŠD.

PLATBY ZA KROUŽKY
Platby za kroužky posílejte výhradně na účet školy . Číslo účtu je 211104328/0600. Do zprávy pro příjemce uvádějte: třída, příjmení dítěte, název kroužku (názvy kroužků). Poplatky za kroužky budeme vybírat:
  • v I. pololetí do 20.10.2017
  • ve II. pololetí do 20.1.2018


PŘIHLÁŠKY
Přihlášky do kroužků noste do 27. 9. 2017 do ZŠ kpt. Jaroše do 3. oddělení školní družiny (školního klubu) k rukám paní Kutinové, která má na starost organizaci kroužků na škole. Přihlášku si můžete stáhnout na našich stránkách školy.

ORGANIZOVÁNÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Organizování zájmových kroužků má na starost na naší škole Mgr. Taťána Kutinová.
 

Nabídka zájmových kroužků na škole pro školní rok 2017-2018
 

1. Sporťáček začátečníci - určen dětem z 1. a 2. tříd, které rády soutěží a pohybují se. Žáci se naučí základy míčových her a gymnastiky. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 – 15:45 v tělocvičně naší školy. Lektorka – Mgr. Helena Fribová, cena 600,-Kč/pololetí.

2. Míčové hry – určen žákům od 3. třídy, které mají rády kolektivní míčové sporty a rády soutěží. Kroužek se koná ve středu od 15:00 – 15:45 v tělocvičně naší školy. Lektorka – Mgr. Helena Fribová, cena 600,-Kč/pololetí.

3. Kuželky – určen dětem 3. - 9. tříd se zájmem o individuální sport – kuželky. Kroužek se koná v nové kuželně (v Olympu). Trenéři –Petr Holý a Roman Kyncl, cena 550,-Kč/rok více informací na www. kuzelkytrutnov.cz

4. Keramická a řemeslná dílnička – začátečníci - určeno žákům 1. a 2. tříd se zájmem o modelování z hlíny a vyrábění různých jednoduchých výrobků převážně z přírodních materiálů. Doporučeno i dětem pro zlepšení jemné motoriky rukou. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 - 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka – Mgr. Taťána Kutinová, cena 700,-Kč/pololetí.

5. Keramická a řemeslná dílna –mírně pokročilí - určeno žákům, kteří již navštěvovali tento kroužek a zajímají se o modelování, glazování, lití do sádrových forem a zdobení výrobků .z hlíny, Kroužek se koná v pondělí od 16:00 – 17:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka - Mgr. Taťána Kutinová, cena 700,-Kč/pololetí.

6. Keramická a sklářská řemeslná dílna – pokročilí - určeno dětem, kteří chodily do kroužku 2 roky a více –tedy od 3.tříd se zájmem o modelování z hlíny, vyrábění výrobků litím do sádrových forem (hrneček, talířek, miska, zvoneček, svícen, květináč aj.) a vyrábění převážně z přírodních materiálů (hlína, bambus, sláma, lýko, peří aj.) a seznámení se se zdobením skla různými technikami. Počet míst omezen.. Kroužek se koná ve čtvrtek od 15:00- 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka - Mgr. Taťána Kutinová, cena 800,- Kč) / pololetí.

7. Šikovné ručičky – kroužek je určen děvčatům z 3. – 9. tříd, která ráda tvoří a vyrábí. Čeká nás výroba drobných dárků, oděvních i bytových doplňků z různých materiálů. Kroužek se koná v úterý od 16:00 -16:45 . Lektorka – Lenka Šrůtková, cena 600,-,- Kč/pololetí.

8. Hra na kytaru – určeno dětem od 4. – 9.třídy se zájmem o hru na kytaru. Naučíte se doprovod jednoduchých písní. Kroužek se koná v pondělí od 14:00 - 14:45 ve třídě 4.C. Lektorka- Mgr. Jitka Nováčková, cena 600,-Kč/pololetí.

9. Divadelní kroužek - určen dětem z 1. – 3. tříd, které mají rády pohádky a chtěly by si v nich zahrát. Vhodné pro děti komunikativní. Kroužek se koná ve středu od 15:00 - 15:45 . Lektorka - Olivia Bandová, cena 600,-Kč/pololetí.

10. Divadelní a dramatický kroužek - určen žákům ze 4. a vyšších tříd, kteří se zajímají o hraní divadla, psaní textů, o literaturu, výrobu kostýmů a kulis apod. Termín kroužku bude upřesněn . Kroužek se koná ve třídě . Lektorka – Mgr. Petra Blahnová, cena 600,-Kč/pololetí.

11. Hlásková stavebnice - reedukační kroužek, který hravou formou rozvíjí jazykové dovednosti, jež dítě potřebuje pro čtení a psaní. Vhodné pro děti z 1. a 2. tříd s opožděným vývojem řeči, s poruchou sluchu, pro děti cizinců, pro děti rodičů, kteří měli v dětství dyslexii, pro děti, které mají ve škole problémy se čtením. Kapacita tréninkové skupiny je max. 10 dětí. Kroužek se koná v úterý 15:30 - 16:15 ve třídě 2.A . Lektorka - Mgr. Kateřina Fitlová, 1600,-/pololetí (v ceně pracovní sešit).

Přihlášky do kroužků noste do 27.9.2017 do ZŠ kpt. Jaroše do 3. oddělení školní družiny k rukám paní T. Kutinové, která má na starost organizaci kroužků na škole nebo vhoďte do krabice u třídy1.B. Kroužky v I. pololetí začínají od 2. října 2017 a končí na konci ledna 2018. Kroužky v II. pololetí začínají 1. února 2018 a končí 31. května 2018. Informace pro rodiče, jejichž děti navštěvují školní družinu: v případě, že se kroužky konají na naší škole, lektoři si přebírají děti u vychovatelek (platí pouze do 17:00 hodin).

PLATBY ZA KROUŽKY
Platby za kroužky posílejte výhradně na účet školy. Číslo účtu je 211104328/0600. Do zprávy pro příjemce uvádějte: třída, příjmení dítěte, název kroužku (názvy kroužků). Poplatky za kroužky budeme vybírat v I. pololetí do 20.10.2017, ve II. pololetí do 20.1.2018.
 

Back to top