kontakt: Mgr. Helena Nemanská,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

  • konzultační hodinypo předchozí domluvě

Školní speciální pedagog se zaměřuje na problémy žáků ve školním prostředí - na rizika, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Speciální pedagog vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pracuje se žáky se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, se žáky sociálně znevýhodněnými, žáky minoritních skupin, ale i se žáky nadanými. Poskytuje péči všem žákům, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit.  Značnou pozornost věnuje preventivním aktivitám školy: předcházení záškoláctví, školnímu neprospěchu, nevhodnému chování a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
  • koordinátor při tvorbě plánu pedagogické podpory (podpůrné opatření prvního stupně)
  • participace při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
  • metodická pomoc třídním učitelům
  • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení
  • individuální konzultace pro rodiče žáků
  • logopedická péče
  • reedukační činnost

Back to top