Třída 5.B

2. A a 2. B se společně vypravily do psího útulku v Poříčí. Děti nesly pejskům drobné pamlsky. V útulku se dozvěděly mnoho zajímavostí o psech, prohlédly si jejich kotce a jednoho pejska dokonce mohly pohladit. V závěru naší návštěvy si ještě vyslechly příběh o tom, jak se do útulku dostala koťata a pomazlily se s posledním koťátkem, které čeká na nového majitele.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 2. B

Do naší třídy zavítala jako každým rokem nebeská a pekelná návštěva. Promluvila s hříšníky, pochválila hodné děti a každému nadělila malou sladkost.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 2. B

Na našem projektu pracovaly společně třídy 4. C a 2. B a paní učitelky Jana Viková, Gabriela Hurdálková a Helena Nemanská. Cílem bylo, aby děti alespoň částečně pochopily pojmy svoboda / nesvoboda a to, proč k Sametové revoluci došlo, jak proběhla a co se ve společnosti a v životě lidí změnilo. Děti pracovaly ve dvojicích a ve skupinách. Kreslily, vystřihovaly, doplňovaly a prezentovaly všem své myšlenky a nápady. V závěru projektu jsme společně zasadili jabloň svobody na školní zahradě. Věříme, že Sametová revoluce už nebude pro děti jen slovo bez významu.

 

text a foto: Mgr. Hurdálková Gabriela, Mgr. Nemanská Helena a Mgr. Viková Jana

Dnes probíhala výuka netradičně. Děti donesly do školy zvířata, která chovají doma jako domácí mazlíčky – křečky a morčata. Zvířata jsme si prohlédli, pohladili a dozvěděli jsme se čím se živí, a jak se o ně starat. Tatínek Joanky nám dokonce do třídy na ukázku přinesl 2 kuřata a pověděl nám o nich spoustu zajímavostí.

Velmi děkuji všem rodičům, kteří se do projektu zapojili.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 2. B

Svatomartinský svátek jsme zahájili divadelním představením v UFFU. Hlavním motivem celého vystoupení byla přání a sny lidí a jejich putování za nimi. Všechny děti byly aktivně zapojeny do scén na jevišti. Po příchodu do školy jsme si s dětmi sdělili své dojmy z představení a velmi zajímavé bylo to, že toto netradiční vystoupení se všem dětem líbilo nebo spíše líbilo, jak vyplynulo ze závěrečného zhodnocení.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 2. B

Back to top