V posledním týdnu před jarními prázdninami jsme se věnovali tématu „Voda“. Děti vodu zkoumaly a četly si o ní v českém jazyku, prvouce, hudební a výtvarné výchově i matematice. Ve třídě jsme si ukázali na pokusech, jak vodu čistíme a jak se v přírodě tvoří déšť. Poznávali jsme neznámá zvířata a rostliny, které můžeme najít v rybníku.  Ve skupinách jsme vyplňovali pracovní listy o pitné vodě a o tom, jak se dostane k nám domů. V pátek jsme záznamy o naší práci založili do portfolia.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 3. B

 

Back to top