Po loňském úspěšném Dnu s domácími mazlíčky jsme letos s dětmi poslouchali velmi zajímavé vyprávění o psech. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o psí řeči, o tom, co pes jí a co je naopak pro něj nebezpečné i o tom, jak bychom se měli ke psům chovat. Viděli jsme také ukázky psího výcviku. Moc děkuji rodičům Nelinky Valnohové, kteří besedu vedli i Nelče za její příspěvek.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 3. B

Back to top