Vytisknout

V pondělí ráno se čtvrťáci vydali objednaným autobusem do Jívky u Radvanic, aby absolvovali první z řady kurzů na naší škole. Po ubytování v penzionu začali plnit připravený program. Společně jsme prošli a naučili se:

 

- základní tábornické dovednosti – vázání různých druhů uzlů, kontrola KPZ s výkladem o manipulaci s ostrými noži a jinými nástroji, stavění stanů

- základy topografie – práce s mapou, růžice světových stran, značení turistických cest, značky na mapě, práce s buzolou

- první pomoc – praktický nácvik se studenty střední zdravotnické školy

- střelba ze vzduchovky

- pěší výlet s orientací v terénu – návštěva Báňské záchranné služby Odolov

- soutěže – uzlování, překážková dráha – polygon Odolov, běh v přírodě, střelba

 

 

Večery děti trávily hraním různých společenských her, koupáním v krytém bazénu a na závěr kurzu diskotékou a karnevalem. V pátek jely domů unavené, ale nadšené z nových zážitků a kamarádů.

Velké poděkování patří majitelům penzionu manželům Kobrovým za vynikající jídlo, které nám pětkrát denně servírovali.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B