V hodinách matematiky jsme se nyní učili sestavit sloupcový diagram. Zjistili jsme svou váhu a výšku a sestavili graf nejprve pomocí krychlí, pak jsme zakreslovali graf do sešitu. Nezapomněli jsme barevně rozlišit dívky a chlapce.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 3. A

Back to top