V měsíci říjnu proběhl v naší třídě projekt na téma Energie. Seznámili jsme s pojmy energie, biomasa, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie apod. Dozvěděli jsme se informace o různých druzích elektráren, jak fungují, jejich výhody a nevýhody. Poté jsme ve skupinách vytvářeli plakáty o jednotlivých elektrárnách, které se nacházejí u nás v České republice a vzájemně si je představili. Také jsme si zkusili vyrobit větrník, to se nám moc líbilo. Diskutovali jsme nad tím, jak šetřit energií a zkusili jsme splnit výzvu. Pak jsme společnými silami vytvořili plakát: Jak energií šetříme doma nebo ve škole.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

Back to top