S prostředím školy, třídy jsme se již sžili. Umíme rozlišit správné a nesprávné chování žáků. Dodržujeme třídní pravidla.
Můžeme tedy na chvíli opustit školu a pátrat i v jejím okolí.

V hodině prvouky jsme se rozdělili  do čtyřčlenných skupin a vydali se za pozorováním. Naším úkolem bylo sledovat dopravní značky, dopravní prostředky, případná nebezpečí a vše si pečlivě zaznamenat.
Po návratu do školy jsme výsledky svých pozorování porovnali a vyhodnotili jsme, která místa a situace v okolí školy mohou být nebezpečná. Navíc jsme se seznámili s pravidly provozu z pohledu chodce.

Back to top