• foto-skoly1
loading...

V hodinách přírodopisu, fyziky a chemie jsme tvořili časové osy.

Workshopem „Stroj času“ nás provedli lektoři VŠCHT z Prahy, Petra a Dominik. Dominikovi, cestovateli časem, se rozbil jeho stroj času. Naším úkolem bylo, pomoci Dominikovi, stroj času opravit. Po cestovateli časem zbyla jen tajná zpráva. Tu se nám za pomoci fenolftaleinu a zásady podařilo rozluštit. Brzy jsme ale zjistili, že stroj času potřebuje dobít. Nešlo to bez elektrického vedení, které v době výskytu cestovatele časem ještě neexistovalo. Vědce napadlo, že vyrobíme baterii sami. Potřebovali jsme kyselinu. Dominik měl s sebou nádoby s chemikáliemi, ale spadly z nich cedulky, proto jsme museli stanovit, ve kterých nádobách jsou kyseliny. Kyseliny jsme získali málo. Baterie se rychle vybíjela a my jsme potřebovali něco, co dobře hoří, jako alternativní zdroj energie. Potkali jsme kuchaře, od kterého jsme získali pálenku a mohli jsme odcestovat do naší doby.

Workshop „Krkonoše v průběhu věků“ se uskutečnil v KCEV Krtek ve Vrchlabí. Po příjezdu nás čekalo krátké seznámení s vývojem Krkonoš. Následně jsme vyplnili pracovní listy. Informace do pracovních listů jsme vyhledali v sedmi nových geoplakátech. Dále jsme se přesunuli do zámecké zahrady, kde jsme sestavili časovou osu geologického vývoje Krkonoš od starohor. 

Cesta pašeráků

Ve čtvrtek jsme se odvážili projít cestou krkonošských pašeráků. Dozvěděli jsme se, proč se pašovalo, co, odkud a kam. Cesta vyzkoušela naši fyzickou zdatnost i důvtip. Na hranicích dvou států jsme prožili příběhy, které se zde odehrávaly před sto a více lety. Najít “pašerácké poklady” (plechovou krabičku s popsanými kamínky-mouka, cikorka, …) nám pomohla zapůjčená GPS. V informačním centru jsme dostali pracovní list s otázkami a úkoly, který jsme během cesty vyplňovali. Trasa byla dlouhá přibližně 13 km a trvala nám 4,5 h.

Cesta dávných turistů

Cesta nás provedla krajinou Rýchor tak, jak ji procházeli dávní i novodobí turisté. Představila nám turisticky vyhledávaná místa - prameny, široké rozhledy, skalní útvary, drobné památky, horské boudy i zaniklé osady. Ukázala nám, jak se lze v krajině orientovat pomocí turistického značení současného, historického i takřka budoucího. V informačním centru jsme dostali pracovní list s otázkami a úkoly, který jsme během cesty vyplňovali. Trasa byla dlouhá přibližně 8 km a trvala nám 3 h.

Kryblice kdysi a dnes

Tento workshop nabídl formou výstavy a fotoprojekce odpovědi na otázky, jak se v průběhu času měnil a rozrůstal Trutnov, jak vypadala trutnovská čtvrť Kryblice v druhé polovině 19. století, jaké domy tam stály v době našich prababiček a jak to vypadalo na místě naší školy za císaře Františka Josefa I.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: garanti projektů

Back to top